RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 25.09.2019
Przejdź do treści
PTTK
SKŁADKI PTTK prosimy wpłacać do dnia 10 lutego 2018 roku.

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2018 roku w następujących wysokościach:

  • 55,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
  • 25,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku,
  • 15,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2018 powinny:

1) wypełnić w 2 egz. deklarację członka PTTK;

2) dołączyć 2 zdjęcia,  jedno zdjęcie do legitymacji, drugie należy przykleić na formularzu  deklaracji przeznaczonym do Centralnej Kartoteki Członków PTTK;

3) opłacić wpisowe w wysokości:
a) 15,00 zł w przypadku osób opłacających składkę normalną,
b) 8,00 zł w przypadku osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
c) 6,00 zł w przypadku osób będących uczniami szkół do poziomu szkoły ponadgimnazjalnej włącznie.
W każdym przypadku w kwocie wpisowego  zawarta jest opłata za legitymację oraz znaczek organizacyjny, która w  roku 2018 wynosi 6,00 zł.

4) opłacić składkę  członka zwyczajnego PTTK normalną lub ulgową w wysokości określonej  uchwałą ZG PTTK nr 1/XIX/2017 z 21 października 2017 roku.
Copyright © Czeker 2012-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ver. 1.5
stat4u
Wróć do spisu treści