RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 14.12.2018
Przejdź do treści
PTTK
Ubezpieczenia NNW zawierane w okresie 01.04.2018 - 31.03.2021

»» Umowa ubezpieczenia nr 5834 – 02.694.413 Ubezpieczenie następstw  nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów leczenia poza granicami  Rzeczypospolitej Polskiej ;
»» Polisa nr 5834 – 02.694.413 ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków;
»» Ogólne warunki ubezpieczenia Kontynenty;
»» Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia NNW dla członków PTTK; (tu w formacie Excela)
»» Formularz zgłoszenia szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia i ratownictwa zagranicą;
»» Ocena twałego uszczerbku na zdrowiu na skutek nieszczęśliwego wypadku;
»» Formularz wyznaczenia osoby uposażonej;
»» Ulotka informacyjna dla członków PTTK.

  Adres siedziby:
  AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.,
  ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa.

  Informacje poświęcone ubezpieczeniom w PTTK dostępne są pod tym adresem:
  Copyright © Czeker 2012-2018. Wszystkie prawa zastrzeżone.
  ver. 1.5
  stat4u
  Wróć do spisu treści