RODO - RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 25.09.2019
Przejdź do treści
PTTK
RODO
Poniżej kilka informacji, które zobowiązani jesteśmy Ci przekazać na podstawie przepisów RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Klub Turystyki Rowerowej RASTEN z siedzibą: ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować na adres email: rasten@interia.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- związanych z działalnością statutową Klubu
- ewidencji członków Klubu PTTK, korzystania z uprawnień do zniżek i rabatów, korzystania z ubezpieczenia związanego z członkostwem w PTTK, przyznawania wyróżnień i odznak statutowych m.in. związanych z okresem przynależności do PTTK
- ewidencji przyznawanych odznak i wyróżnień związanych z uprawianiem turystyki kwalifikowanej
- ewidencji posiadanych uprawnień, przedłużania lub pozbawiania uprawnień, przyznawania wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych
- marketingowych i promocyjnych dotyczących organizowanych przez nas imprez turystycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja.

Twoje dane będziemy przechowywali aż do czasu wycofania Twojej zgody.

Masz zawsze prawo do dostępu do swoich danych, masz prawo do ich sprostowania, możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. - tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Copyright © Czeker 2012-2019. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ver. 1.5
stat4u
Wróć do spisu treści