Klubowicze - RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 31.03.2022
Przejdź do treści
KlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Adam Ś.

Nr klubowy 1
Nr leg. PTTK
270234
Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 7365
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Leszek G.

Nr klubowy 2
Nr leg. PTTK
187636
Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 7409
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Jadwiga K.

Nr klubowy 3
Nr leg. PTTK
031864Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Elżbieta Ś.

Nr klubowy 4
Nr leg. PTTK
222618
Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 7535
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Elżbieta W.

Nr klubowy 5
Nr leg. PTTK
222608
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Jan Ś.

Nr klubowy 6
Nr leg. PTTK
222606
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Justyna B.

Nr klubowy 7
Nr leg. PTTK
222611
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Andrzej B.

Nr klubowy 8
Nr leg. PTTK
222607
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Grzegorz Z.

Nr klubowy 9
Nr leg. PTTK
237790
Wiceprezes Klubu
Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 7583
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Leokadia B.

Nr klubowy 10
Nr leg. PTTK
187630
Przodownik Turystyki Kolarskiej PTTK Nr 7534
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Anna Sz.

Nr klubowy 11
Nr leg. PTTK
237795
Wiceprezes Klubu
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Krystyna P.

Nr klubowy 12
Nr leg. PTTK
237793
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Danuta Sz.

Nr klubowy 13
Nr leg. PTTK
237794
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Jerzy K.

Nr klubowy 14
Nr leg. PTTK
237792
Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Grzegorz P.

Nr klubowy 15
Nr leg. PTTK
237798Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Sabina Sz.

Nr klubowy 16
Nr leg. PTTK
080512Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Waldemar B.

Nr klubowy 17
Nr leg. PTTK
237802Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Grażyna T.

Nr klubowy 18
Nr leg. PTTK
237801
Prezes KlubuKolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Aleksandra G.

Nr klubowy 19
Nr leg. PTTK
237800Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Ewa M.

Nr klubowy 20
Nr leg. PTTK
263425Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Krzysztof M.

Nr klubowy 21
Nr leg. PTTK
263427Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Małgorzata M.

Nr klubowy 22
Nr leg. PTTK
263428Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Piotr M.

Nr klubowy 23
Nr leg. PTTK
263426Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Lech J.

Nr klubowy 24
Nr leg. PTTK
270227Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Janina S.

Nr klubowy 25
Nr leg. PTTK
290137Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Anna Szp.

Nr klubowy 26
Nr leg. PTTK
290138Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Beata D.

Nr klubowy 27
Nr leg. PTTK
290139Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaKlubowiczOdznaki turystyki kwalifikowanej
Alicja W.

Nr klubowy 28
Nr leg. PTTK
315983Kolarska Odznaka Turystyczna
KOT
Kolarska Odznaka Pielgrzymia
KOP
Kolarska Odznaka
Szlakami Zamków
w Polsce
Kolarska Odznaka
Szlak Wielkiej Wojny 1401-1411
Mały rajd kolarski dookoła Polski
Duży rajd kolarski dookoła Polski
Odznaka kolarska PTTK Wiślana Trasa RowerowaCopyright © Rasti 2012-2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ver. 1.5
stat4u
Wróć do spisu treści