RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 31.03.2022
Przejdź do treści
SKŁADKI PTTK prosimy wpłacać do dnia 10 lutego 2022 roku.

Ustala się wysokość składki obowiązującej członków zwyczajnych PTTK w 2022 roku w następujących wysokościach:

  • 65,00 zł dla osób opłacających składkę normalną za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
  • 40,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
  • 30,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku,
  • 20,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową młodzieżową za okres od 1 września 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

Osoby wstępujące do PTTK w roku 2022 powinny:

1) wypełnić w deklarację członka PTTK;

2) dołączyć zdjęcie do legitymacji;

3) opłacić wpisowe w wysokości:
a) 20,00 zł dla osób opłacających składkę normalną,
b) 10,00 zł dla osób opłacających składkę ulgową, za wyjątkiem osób, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt. 3,
c) 8,00 zł dla dzieci i młodzieży do poziomu szkoły ponadpodstawowej włącznie.
Kwota wpisowego zawiera opłatę za legitymację i znaczek organizacyjny PTTK.

4) opłacić składkę członka zwyczajnego PTTK normalną lub ulgową w wysokości określonej  uchwałą ZG PTTK nr 235/XIX/2021 z 21 października 2021 roku.
Copyright © Rasti 2012-2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ver. 1.5
stat4u
Wróć do spisu treści