RODO - RASTEN - Klub Turystyki Rowerowej

Aktualizacja: 31.03.2022
Przejdź do treści
RODO
Poniżej kilka informacji, które zobowiązani jesteśmy Ci przekazać na podstawie przepisów RODO.

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy:

Administratorem danych osobowych jest Klub Turystyki Rowerowej RASTEN z siedzibą: ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn.

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem przez nas Twoich danych możesz kierować na adres email: rasten@interia.pl

Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzane będą w celach:
- związanych z działalnością statutową Klubu
- ewidencji członków Klubu PTTK, korzystania z uprawnień do zniżek i rabatów, korzystania z ubezpieczenia związanego z członkostwem w PTTK, przyznawania wyróżnień i odznak statutowych m.in. związanych z okresem przynależności do PTTK
- ewidencji przyznawanych odznak i wyróżnień związanych z uprawianiem turystyki kwalifikowanej
- ewidencji posiadanych uprawnień, przedłużania lub pozbawiania uprawnień, przyznawania wyróżnień wynikających ze statutów lub regulaminów wewnętrznych
- marketingowych i promocyjnych dotyczących organizowanych przez nas imprez turystycznych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne i konieczne do wykonania w/w celów i działań. Bez podania określonych (odpowiednich dla każdej grupy) danych osobowych nie jest możliwa ich realizacja.

Dane osobowe przekazane nam przez Ciebie przechowywane są przez okres Twojego członkostwa w Klubie. Dane te zostaną usunięte po skreśleniu z listy członków klubu.

Masz zawsze prawo do dostępu do swoich danych, masz prawo do ich sprostowania, możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych.

Każdy ma prawo do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej wycofaniem.

Masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W odniesieniu do Twoich danych nie następuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie).

Zasady opisane w tym dokumencie mają zastosowanie od 25 maja 2018 r. - tj. od dnia rozpoczęcia stosowania RODO.
Copyright © Rasti 2012-2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.
ver. 1.5
stat4u
Wróć do spisu treści